Khai giảng Khóa học Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn

Ngày 1/6/2020, khóa học về Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn (AI&BigData) chính thức khai giảng với sự tham gia của các cán bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Khóa học được xây dựng công phu và bài bản bởi các giảng viên có chuyên môn trong và ngoài nước, gồm 12 nội dung chính đi từ các kiến thức tổng quan về Cách mạng Công nghiệp 4.0, chuyển đổi số tại doanh nghiệp đến các công nghệ nền tảng trong chuyển đổi số như: AI, BigData, Machine Learning, Cloud Computing, Blockchain…cũng như việc ứng dụng công nghệ vào chuyển đổi số tại Doanh nghiệp.

Phát biểu trong buổi khai giảng, phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất đề cao chương trình đào tạo Chuyển đổi số này cũng như tiềm lực tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đào tạo trong thời gian tới.

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử