Khóa học An toàn An ninh thông tin dành cho cán bộ chuyên trách IT (cơ bản) do Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Bkav, Công ty Dudu IT (Hàn Quốc) triển khai.

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về các mối đe dọa an toàn an ninh thông tin và cơ chế để kiểm soát các mối đe dọa này, đồng thời cũng giải thích về các mô hình và cơ chế kiểm soát truy cập, mật mã và ứng dụng trong hệ thống thông tin.

Bên cạnh đó, quá trình đào tạo cũng đưa ra và phân tích dựa trên các tình huống thực tế về các mối đe dọa tấn công mã độc, tấn công trong môi trường mạng và các biện pháp giảm thiểu. Từ đó, học viên được cung cấp các kỹ năng để cài đặt và sử dụng các cơ chế an toàn bảo mật  trong các hệ điều hành và ứng dụng, phân tích một số kỹ thuật tấn công trong mạng TCP/IP.

1 Chuyên đề 1 – Tổng quan về an toàn an ninh thông tin

2 Chuyên đề 2 – Xác thực danh tính

3 Chuyên đề 3 – Điều khiển truy cập

4 Chuyên đề 4 – Giám sát và kiểm soát truy cập

5 Chuyên đề 5 – Mật mã và ứng dụng

6 Chuyên đề 6 – Mã độc

7 Chuyên đề 7 – Tổng quan về hệ thống mạng máy tính

8 Chuyên đề 8 – An toàn bảo mật mạng không dây

9 Chuyên đề 9 – Phát hiện và xử lý tấn công do thám

10 Chuyên đề 10 – An toàn bảo mật cho mạng cục bộ

11 Chuyên đề 11 – Tấn công từ chối dịch vụ

12 Chuyên đề 12 – An ninh dịch vụ Web

13 Kiểm tra, đánh giá

Sau khóa học, học viên nắm bắt và làm chủ được các nội dung sau:

  • Kiến thức cơ bản về các mối đe dọa an toàn an ninh thông tin và cơ chế để kiểm soát, đặc biệt giải thích được các mô hình và cơ chế kiểm soát truy cập, mật mã và ứng dụng trong hệ thống thông tin
  • Cài đặt và sử dụng các cơ chế an toàn bảo mật  trong các hệ điều hành và ứng dụng, phân tích một số kỹ thuật tấn công trong mạng TCP/IP.

Chứng nhận cuối khóa dựa theo quá trình học và kết quả thi do Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, Tập đoàn Bkav và Công ty Dudu IT – Hàn Quốc cấp.

PGS. TS NGUYỄN LINH GIANG
Giảng viên Mạng máy tính & truyền thông, Viện CNTT - ĐHBK HN

PGS. TS TRẦN QUANG ĐỨC
Giám đốc TT An toàn thông tin, Viện CNTT - ĐHBKHN

TS. Lê Xuân Thành
Giảng viên - Viện CNTT&TT

ThS. Bùi Trọng Tùng
Giảng viên - Viện CNTT&TT

NGÔ TUẤN ANH
Phó chủ tịch Phụ trách an ninh mạng Tập đoàn Bkav

Vũ Minh Hiếu
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

Đào Công Hải
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

Bạch Trọng Đức – Bkav
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

Đăng ký tư vấn ngay

(Để lại thông tin để có cơ hội trải nghiệm hệ thống Chương trình đào tạo tốt nhất về Trí tuệ nhân tạo / Big Data / An toàn thông tin)