Số liệu về Chuyển đổi số (Digital Transformation) nói gì?

 • 86% các tổ chức tin rằng kinh doanh kỹ thuật số đã thúc đẩy họ mở rộng hoặc tham gia vào một thị trường mới (Digital Evolution, Accdvisor / Pega, 2016). Trong khi đó, 96% các tổ chức coi chuyển đổi kỹ thuật số là quan trọng bậc nhất quyết định lợi thế cạnh tranh của đơn vị mình (DigitalDenial, Progress, 2016)
 • Do đó, 68% các doanh nghiệp đã hình thành mô hình liên doanh với các công ty khác hoặc đầu tư vào các công ty Startups, để thúc đẩy năng lực số (Digital Evolution, Accenture/Pega, 2016)
 • Theo nghiên cứu từ năm 2019 của Microsoft tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tác động mà chuyển đổi số mang lại cho GDP năm 2017 là khoảng 6%, năm 2019 là 25% và tới năm 2021 dự đoán lên tới 60%. Chuyển đổi số cũng làm tăng năng suất lao động 15% trong năm 2017, dự kiến 2020 là 21%; 85% công việc trong khu vực sẽ bị biến đổi trong ba năm tiếp theo.
 • Theo Garner, Chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra thêm nhiều cơ hội và giá trị mới, giúp doanh nghiệp đạt doanh số tốt hơn và gia tăng tốc độ tăng trưởng.
  Theo Microsoft, Chuyển đổi số là việc tái cấu trúc tư duy về việc phối hợp giữa dữ liệu, quy trình và con người
  để nhằm tạo ra nhiều giá trị mới.

AI & BIGDATA – Công nghệ lõi của Chuyển đổi số

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (BigData) được xem là những trụ cột trong ngành IT thế giới, thành quả của Cách mạng Công nghệ 4.0. Trong thời đại số, nắm bắt và làm chủ các công nghệ lõi như AI và BigData đồng nghĩa với việc nắm giữ chìa khóa để chuyển đổi số cho một đơn vị/tổ chức.

Về khóa học AI & BIGDATA

Khóa học về Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn thuộc Chương trình Chuyển đối số được triển khai bởi Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông gồm nhiều nội dung có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp trong thời đại số hóa.

Chương trình bao gồm các khóa học cơ bản và nâng cao, cung cấp lượng kiến thức đi từ tổng quan về Cách mạng Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đến chuyên sâu trong các ngành hẹp như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Blockchain, IoT, điện toán đám mây… từ đó đưa ra những cơ hội và thách thức và các hướng giải pháp dành cho các Doanh nghiệp Việt Nam trên con đường tiến đến kỷ nguyên số.

1 Tổng quan Cách mạng Công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số

2 Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp

3 Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng

4 Dữ liệu lớn và khoá học dữ liệu

5 IoT và Autonomous Robots

6 Ứng dụng học máy trong bài toán (1)

7 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và ứng dụng

8 Ứng dụng ngôn ngữ tự nhiên

9 Blockchain và ứng dụng

10 Các nền tảng điện toán đám mây

11 Phân tích và trực quan hoá dữ liệu:

12 Ứng dụng học máy trong bài toán dự đoán (2)

Qua quá trình đào tạo, học viên đạt được những yêu cầu cơ bản mà khóa học đặt ra:

 • Các kiến thức tổng quan về Cách mạng Công nghiệp 4.0 và tính tất yếu của chuyển đổi số tại doanh nghiệp
 • Các công nghệ chính trong chuyển đổi số: AI, BigData, và một số công nghệ lõi khác như IoT, Machine Learning, Cloud Computing, …
 • Ứng dụng công nghệ vào chuyển đổi số tại Doanh nghiệp.

Chứng nhận hoàn thành khóa học phân loại dựa theo quá trình học và kết quả thi cuối khóa do Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội cấp.

PGS. Tạ Hải Tùng
Viện Trưởng Viện CNTT&TT

TS. Nguyễn Thanh Hùng
Phó Viện Trưởng Viện CNTT&TT

ThS. Lê Tấn Hùng
Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo - Viện CNTT&TT

TS. Đinh Viết Sang
Giảng viên - Viện CNTT&TT

PGS. Thân Quang Khoát
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Phạm Ngọc Hưng
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Trần Việt Trung
Giảng viên - Viện CNTT&TT

PGS. Lê Thanh Hương
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Nguyễn Thị Thu Trang
Customer Support

TS. Đào Thành Chung
Customer Support

TS. Nguyễn Bình Minh
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Bùi Thị Mai Anh
Giảng viên - Viện CNTT&TT

PGS. Muriel VISANI
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Michel Toulouse
Giảng viên - Viện CNTT&TT

Khóa học thực sự bổ ích và tạo cảm hứng cho người học. Vì là khóa cơ bản nên có những kiến thức chúng tôi đã được tiếp xúc qua, tuy nhiên phương thức giảng dạy kết hợp thực hành giúp chúng tôi dễ tiếp thu và ứng dụng hơn. Chưa kể đến cơ sở vật chất được trang bị rất hiện đại

Anh Nguyễn Thái Minh / Cán bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia

Đăng ký học

(Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống Chương trình đào tạo tốt nhất về Trí tuệ nhân tạo / Big Data / An toàn thông tin)