Theo Công ty phần mềm Symantec, Việt Nam đứng thứ 11 thế giới về các hoạt động đe dọa tấn công mạng và chỉ số an toàn thông tin năm 2018 chỉ ở mức 45,6% theo Hiệp hội An toàn thông tin số Việt Nam (VNISA). Chính vì lẽ đó, Việt Nam được dự báo là nước có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại, mã độc ở mức cao. 

Việc nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn về an toàn thông tin đối với các cá nhân và doanh nghiệp, cơ quan nhà nước… trở thành vấn đề thiết yếu.

Khóa học An toàn An ninh thông tin dành cho cán bộ không chuyên trách IT do Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Bkav, Công ty Dudu IT (Hàn Quốc) triển khai.

Khóa học cung cấp kiến thức về các mối đe dọa an ninh mạng (mất tài khoản, nhiễm mã độc, lừa đảo/trục lợi…), cũng như các biện pháp cơ bản để bảo vệ hệ thống và dữ liệu cá nhân cũng như tổ chức.

1 Chuyên đề 1 – Tổng quan an toàn an ninh thông tin

 • Các khái niệm về an toàn hệ thống
 • Các nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn hệ thống
 • Các thói quen cần có của người sử dụng nhằm đảm bảo an toàn thông tin

2 Chuyên đề 2 – Mã độc

 • Khái niệm mã độc (virus và các phần mềm có hại)
 • Phân loại mã độc
 • Cách thức hoạt động của các loại mã độc
 • Phòng tránh và gỡ bỏ các loại mã độc

3 Chuyên đề 3 – Bảo vệ an toàn bí mật và toàn vẹn dữ liệu

 • Tổng quan về các phương pháp mật mã
 • Chữ ký số
 • Các công cụ bảo vệ bí mật dữ liệu trên máy tính
 • Các công cụ bảo vệ bí mật thư điện tử

4 Chuyên đề 4 – Bảo vệ tài khoản cá nhân

 • Xác thực và bảo vệ tài khoản bằng mật khẩu
 • Phương pháp xác thực 2 bước
 • Các phương pháp bảo vệ tài khoản email
 • Các phương pháp bảo vệ tài khoản mạng xã hội

5 Chuyên đề 5 – An toàn mạng

 • Khái niệm mạng an toàn
 • Tiêu chuẩn một mạng an toàn
 • Thói quen tốt để đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng

Kiểm tra, đánh giá

Sau khóa học, học viên nắm bắt và làm chủ được các nội dung sau:

 • Các kiến thức nền tảng về an toàn thông tin
 • Nhận biết và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng (mất tài khoản, nhiễm mã độc, lừa đảo/trục lợi…)
 • Phòng chống nguy cơ, bảo vệ hệ thống và dữ liệu

Chứng nhận cuối khóa dựa theo quá trình học và kết quả thi do Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, Tập đoàn Bkav và Công ty Dudu IT – Hàn Quốc cấp.

PGS. TS NGUYỄN LINH GIANG
Giảng viên Mạng máy tính & truyền thông, Viện CNTT - ĐHBK HN

PGS. TS TRẦN QUANG ĐỨC
Giám đốc TT An toàn thông tin, Viện CNTT - ĐHBKHN

TS. Lê Xuân Thành
Giảng viên - Viện CNTT&TT

ThS. Bùi Trọng Tùng
Giảng viên - Viện CNTT&TT

NGÔ TUẤN ANH
Phó chủ tịch Phụ trách an ninh mạng Tập đoàn Bkav

Vũ Minh Hiếu
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

Đào Công Hải
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

Bạch Trọng Đức – Bkav
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

“Toàn bộ khóa học có thể gói gọn trong mấy chữ: Chất lượng – Mới mẻ – Hiện đại. Mặc dù giờ học đều vào các ngày cuối tuần nhưng thầy cô giảng dạy luôn luôn nhiệt huyết và tận tâm. Học đến đâu, vận dụng đến đó trở thành phương châm của khóa học…”

- Phản hồi từ học viên sau khóa học

Đăng ký tư vấn ngay

(Để lại thông tin để có cơ hội trải nghiệm hệ thống Chương trình đào tạo tốt nhất về Trí tuệ nhân tạo / Big Data / An toàn thông tin)