Tổ chức đánh giá cuối khóa – Lớp An toàn An ninh thông tin

Các chương trình đào tạo ngắn hạn được xây dựng dưới sự phối hợp của Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công ty DuDuIT – Hàn Quốc, Tập đoàn BKAV, và tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). 

Trong suốt tiến trình học, các học viên của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thường xuyên được trao đổi, chia sẻ với giảng viên về các vấn đề trên lớp cũng như các bài toán đặt ra tại chính cơ quan đơn vị mình. Kết thúc khóa học, ngoài việc chất lượng giảng dạy và mức độ tiếp nhận của người học được đánh giá thông qua kiểm tra tổng hợp kiến thức thông thường, học viên còn có cơ hội thảo luận và đưa ra các hướng giải pháp cho các bài toán của đơn vị đã nêu ra dựa trên các nội dung đã học, đồng thời được tư vấn phương án và chiến lược bởi các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực chuyển đổi số. Đây cũng là điểm mới được chú trọng trong các khóa đào tạo tại Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo nhu cầu “Học đến đâu – Vận dụng đến đó” của học viên.

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử