Tiền đề của chuyển đổi số là an toàn, an ninh mạng. Việt Nam muốn dựa vào chuyển đổi số để phát triển quốc gia hùng cường thì phải là cường quốc về an ninh mạng. Theo thống kê của Bộ Công an, Việt Nam mỗi năm có hàng nghìn trang điện tử trở thành mục tiêu của tin tặc nhằm đánh cắp thông tin, chiếm quyền điều khiển. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã có hàng trăm nghìn máy tính nhiễm mã độc. Việt Nam được xếp thứ 4 trong 10 quốc gia bị kiểm soát bởi mạng máy tính ma Botnet.

Tình hình an ninh mạng đang có những diễn biến phức tạp với hình thức tấn công ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin của một số tổ chức, doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Nguồn lực đầu tư để vận hành hệ thống không theo kịp nhu cầu phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin. Số lượng cán bộ kỹ thuật chuyên tránh an ninh mạng bị thiếu hụt nghiêm trọng, trong khi việc thực hiện chính sách còn khó khăn nên chưa phát huy hết năng lực chuyên môn.

Trước thực trạng đó, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã phối hợp cùng với Công ty DuDuIT, Hàn Quốc và Tập đoàn công nghệ Bkav triển khai khóa đào tạo an toàn thông tin dành cho cán bộ quản lý.

Mục tiêu khóa học là cung cấp kiến thức cập nhật và hiện đại nhất để giúp lãnh đạo, nhà quản lý nhận diện nguy cơ an ninh mạng có thể xảy ra, cũng như các giải pháp ngăn chặn và phòng chống, để từ đó đề ra các định hướng và chiến lược tổng thể nâng cao an ninh mạng của đơn vị

1 Chuyên đề 1 – Tổng quan về an toàn an ninh thông tin

 • Mở đầu: Chiến tranh thông tin, thách thức đối với an ninh quốc gia
 • Khái niệm cơ bản về an toàn an ninh thông tin
 • Lỗ hổng và các mối đe dọa an toàn an ninh thông tin
 • Một số nguyên tắc an toàn an ninh thông tin
 • Mô hình phòng chống tấn công mạng và bảo mật thông tin
 • Tiêu chuẩn và quy định pháp luật về an toàn an ninh thông tin

Chuyên đề 2 – Nhận diện và ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin

 • Các mối đe dọa tấn công đánh cắp và rò rỉ thông tin

 • Một số kịch bản tấn công đánh cắp và rò rỉ thông tin

 • Các giải pháp phòng chống rò rỉ thông tin dựa trên mật mã học

 • Công nghệ mạng riêng ảo VPN

 • Bài thực hành 1: Ứng dụng mật mã học bảo vệ an toàn thư điện tử

3 Chuyên đề 3 – Nhận diện và ngăn chặn nguy cơ tấn công truy cập trái phép

 • Các mối đe dọa và kịch bản tấn công truy cập

 • Xác thực và bảo vệ tài khoản truy cập

  • Xác thực danh tính bằng mật khẩu

  • Xác thực đa yếu tố

  • Giải pháp xác thực một lần(Single Sign-On)

 • Phân quyền truy cập

 • Các biện pháp giám sát, kiểm soát truy cập (Logging, Accounting và Monitoring)

 • Bài thực hành 2:  Xử lý tấn công khai thác lỗ hổng vượt qua cơ chế kiểm soát truy cập

4 Chuyên đề 4 – Nhận diện và ngăn chặn nguy cơ tấn công mã độc

 • Mối đe dọa tấn công bằng mã độc

 • Phân loại mã độc

 • Cách thức phát tán mã độc

 • Phòng chống tấn công bằng mã độc mã độc

 • Bài thực hành 3: Xử lý tấn công phát tán mã độc

5 Chuyên đề 5 – Phát hiện và phòng chống tấn công mạng

 • Các mối đe dọa và kịch bản tấn công mạng
 • Hệ thống tường lửa
  • Khái niệm cơ bản về hệ thống tường lửa
  • Các công nghệ tường lửa
  • Các kiến trúc triển khai tường lửa
 • Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập
  • Khái niệm cơ bản về hệ thống IDPS
  • Các phương pháp phát hiện tấn công
  • Các kiến trúc triển khai IDPS
 • Bài thực hành 4:Phát hiện và ngăn chặn tấn công DDoS

6 Chuyên đề 6 – Ứng phó sự cố an toàn bảo mật, khôi phục hoạt động tổ chức

 • Xây dựng quy trình ứng phó sự cố
 • Các giải pháp sao lưu và khôi phục hệ thống
 • Bài thực hành 5:Xử lý sự cố rò rỉ, đánh cắp dữ liệu

7 Kiểm tra, đánh giá

Qua quá trình đào tạo, học viên đạt được những yêu cầu cơ bản mà khóa học đặt ra:

 • Các kiến thức tổng quan cập nhất nhất về các nguy cơ an ninh không gian số tại Việt Nam và trên thế giới
 • Nhận diện và có giải pháp ngăn chặn, phòng chống các vấn đề về an toàn an ninh mạng tại đơn vị
 • Tư duy chiến lược, dài hạn, định hướng tổng thể nhằm nâng cao an ninh không gian số tại đơn vị

Chứng nhận cuối khóa dựa theo quá trình học và kết quả thi do Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, Tập đoàn Bkav và Công ty Dudu IT – Hàn Quốc cấp.

PGS. TS NGUYỄN LINH GIANG
Giảng viên Mạng máy tính & truyền thông, Viện CNTT - ĐHBK HN

PGS. TS TRẦN QUANG ĐỨC
Giám đốc TT An toàn thông tin, Viện CNTT - ĐHBKHN

TS. Lê Xuân Thành
Giảng viên - Viện CNTT&TT

ThS. Bùi Trọng Tùng
Giảng viên - Viện CNTT&TT

NGÔ TUẤN ANH
Phó chủ tịch Phụ trách an ninh mạng Tập đoàn Bkav

Vũ Minh Hiếu
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

Đào Công Hải
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

Bạch Trọng Đức – Bkav
Trung tâm An ninh mạng – Bkav

Đăng ký học

(Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống Chương trình đào tạo tốt nhất về Trí tuệ nhân tạo / Big Data / An toàn thông tin)

Ưu đãi 50%