Khóa học

Cyber Security

Module

ATTT cho cán bộ quản lý

ATTT cho cán bộ không chuyên trách IT

ATTT cho cán bộ chuyên trách IT (Cơ bản)

ATTT cho cán bộ chuyên trách IT (Chuyên sâu)

Khóa học

Ai & BigData

Module

AI & BigData – Basic

AI & BigData – Advanced

Khóa học

Quản trị mạng

Module

Quản trị mạng – Quản trị máy chủ

Khóa học

Business Intelligence

Module

Business Intelligence with PowerBI

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO

Lý thuyết bài bản
Chia thành nhiều chuyên đề nhỏ, mỗi chuyên đề được soạn giảng và kiểm duyệt nghiêm ngặt
Thực hành chuyên sâu
Trong mỗi chuyên đề, học viên được trang bị kiến thức và củng cố lại bằng giờ thực hành ngay sau giờ lý thuyết
Giải quyết bài toán chung
Môi trường mở, trao đổi thường xuyên, tích cực giữa giảng viên và học viên cho 1 bài toán chung của doanh nghiệp
Trình bày
Các bài tập nhóm nhỏ liên hệ thực tiễn giúp học viên hiểu và dễ áp dụng
Network
Mạng lưới kết nối giữa học viên, giảng viên, giữa Viện và đơn vị tham gia đào tạo

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

(Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống Chương trình đào tạo tốt nhất về Trí tuệ nhân tạo / Big Data / An toàn thông tin)