1 Introduction to Self-Service BI Solutions

 • Introduction to Business Intelligence – BI
 • Introduction to Data Analysis
 • Introduction to Data Visualization
 • Overview of self-service BI

2 BI with PowerBI basic

 • Introducing Power BI
 • Power BI
 • Modeling data
 • Interactive Data Visualizations

3 BI with PowerBI Advance

 • The Developer API, DAX, M language
 • Power BI mobile app

4 Case Study BI

 • Chuẩn bị data về 1 trong các chủ đề: Sale, HR, Cơ chế lương, Vận chuyển, Chất lượng dịch vụ, …
 • Hướng dẫn thực hành chi tiết cách làm theo nội dung 2 theo chủ đề

5 Project Final

 • Bảo vệ, thuyết minh Project cuối khóa

PGS. Muriel VISANI
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Lê Xuân Thành
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. Michel Toulouse
Giảng viên - Viện CNTT&TT

ThS. Bùi Trọng Tùng
Giảng viên - Viện CNTT&TT

PGS.TS. NGUYỄN LINH GIANG
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. HOÀNG VĂN HIỆP
Giảng viên - Viện CNTT&TT

TS. NGUYỄN ĐỨC TOÀN
Giảng viên - Viện CNTT&TT

Đăng ký tư vấn ngay

(Để lại thông tin để có cơ hội trải nghiệm hệ thống Chương trình đào tạo tốt nhất về Trí tuệ nhân tạo / Big Data / An toàn thông tin)  Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử